11 May Hard Disk

Svim korisnicima personalnih računara ili laptopova dobro je poznat termin “hard-disk” ili tvrdi disk, koji je neizbježna komponenta svih savremenih računara. Hard-disk, kako se najčešće naziva i kod nas, služi za memorisanje svih vrsta podataka koje korisnik želi da sačuva na svom računaru tako što ih kopira sa mreže ili kreira na svom računaru. Podaci kojis su zabilježeni i sačuvani na hard-disku mogu biti i obrisani. Na hard-disku se prije svega nalazi zabiljeležen operativni sistem računara. Pored toga, na novim hard-diskovima može da se zapiše (a zatim i obrađuje) količina podataka koja ne može da stane ni na više desetina CD-a.

hard diks 2.5%22                     hard disk 3.5%22

 

Izgled hard-diska za laptop                                   Izgled hard-diska za desktop računar

 

Kao što vidite, po izgledu su ova dva diska slična, osim što je hard-disk za računar veći i malo deblji od hard-diska za laptop.

Bilježenje i iščitavanje ubilježenih podataka zasnovano je na elektronskom manipulisanju magnetnim promjenama na tankim okruglim pločama koje se nalaze unutar tvrdog diska. Savremeni hard-diskovi su veličine manje džepne knjige, a u njima se poređane jedna do druge, nalaze aluminijumske ploče prekrivene velikim brojem sitnih magnetnih zrnaca. Iznad i ispod svake ploče nalazi se “glava” njenog magnetnog pisača koji može da služi i kao čitač. Čitač, odnosno pisač, podsjeća na ručku gramofona, tj. nosač gramofonske igle, ali za razliku od njegovog funkcionisanja, čitači tvrdog diska lebde iznad svojih ploča na rastojanju koje je 5000 puta manje od debljine prosječne ljudske dlake. Sa tako malog rastojanja (manjeg od dva stota dijela mikrona) vrši se čitanje stanja magnetnih zrnaca na odgovarajućoj ploči, ili pak pogodno namagnetisavanje odnosno razmagnetisavanje istih zrnaca pomoću električnih struja koje protiču kroz glavu pisača/čitača

U sljedećem postu upoznaćeno vas sa matičnom pločom računara i laptopa.